Çocuklarda Akut Tonsillofaranjitler

Çocuklarda Akut Tonsillofaranjitler

3 Kasım 2015 0 Yazar: Admin

Tonsillofaranjit çocukluk döneminde sık görülen enfksiyonlar arasındadır. Sık görüşdüğü mevsimler bahar ve kış aylarıdır.  Kapalı yerlerde bulunma hastalığa ortam hazırlamaktadır.

Çocukluk dönneminde viral etkenler Akut tonsillofaranjite daha sık (%75-80) neden olurlar. Bu viral etkenler rinovirüsler, influenza virüsler, parainfluenza virüsler adeno virüsler, epstein-Barrvirüs gibi etkenlerdir.

Bakteriyel etkenler ise, %15-20 orannda görülür. Bakteriyel etkenlerin başında A grubu Beta hemolitik streptokoklar yer almaktadır. Okul çocuklarında bu oran % 40 a kadar artmaktadır.

Streptokoksik tonsillofaranjit sadece insanlarda enfeksiyon etkenidir. Toplumdaki hastalığın kaynağı tedavi olmayan hasta insanlardır.

Klinik bulgular, ani başlayan ve hızla yükselen ateş ve boğaz ağrısıdır. Tonsiller ( bademcikler) şiş, kırmızı ve bademciklerde eksuddar bulunabilir. Genelde öksürük görünmez.

A gurubu beta hemotolik streptokok enfeksiyonun tanınması, tedaviyi belirleyeceğinden önemlidir. Antibiyotik kullanımı gerekliliği olduğu için mutlaka tanımlama yani teşhis yapılmalıdır.

Tanı konulmasında altın kural boğaz kültürüdür. Hızlı streptokok testleri de mevcuttur. Hastanın kliniği A gurubu streptokok farenjitini düşünüyorsa ve hızlı anijen testi negatif sonuç vermişse hastanın A grubu streptokok enfeksiyonu olmadığımdan emin olmak bakımından boğaz kültürü alınmalıdır.

Hızlı testler kısa sürede sonuç verirken, boğaz kültürü sonuçları en erken 24-48 saatte sonuç verebilmektedir.

Tedavinin esas amacı, akut romatizmal ateş gelişiminin engellenmesidir. Tedaviye erken dönemde olabilecek komplikasyonlar engellenebilmektedir. Hastanın antibiyotik tedavisi ile klinik bulguları daha erken dönemde düzelmektedir. Hastalığı diğer insanlara bulaştırma tedavi ile ilk 24 saatten sonra ortadan kaybolmaktadır.

Bu yazımda Pediatri Rutinler ve Krugman ‘ ın çocuk enfeksiyonları kitabının 11. baskından faydalanılmıştır.

Dr.Zeliha Öner
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı